Sider

lørdag den 9. marts 2013

Lærer vi ikke af historien?

I 1933 skriver John M. Keynes i åbent brev til præsident Franklin D. Roosevelt ("With great respect, your obedient servant") om den dobbelte udfordring i på kort sigt at vende økonomien fra nedtur til vækst og beskæftigelse, og at gennemføre tiltrængte socialpolitiske og erhvervspolitiske reformer:
You are engaged on a double task, Recovery and Reform;--recovery from the slump and the passage of those business and social reforms which are long overdue. For the first, speed and quick results are essential. The second may be urgent too; but haste will be injurious, and wisdom of long-range purpose is more necessary than immediate achievement. It will be through  raising high the prestige of your administration by success in short-range Recovery, that you will have the driving force to accomplish long-range Reform. On the other hand, even wise and necessary Reform may, in some respects, impede and complicate Recovery. For it will upset the confidence of the business world and weaken their existing motives to action, before you have had time to put other motives in their place. It may over-task your bureaucratic machine, which the traditional individualism of the United States and the old "spoils system" have left none too strong. And it will confuse the thought and aim of yourself and your administration by giving you too much to think about all at once.

I maj sidste år er professor Joseph Stiglitz inde på det samme ved Thematic debate on the "State of the World Economy and Finance in 2012" (Linket er til webcast fra debatmødet. Stiglitz' indlæg begynder ved 1:07:20, og det citerede begynder ved 1:09:17.) :
This much should be clear: Austerity has not worked and will not work. No large economy has ever recovered from an economic slowdown or an economic downturn let alone one of the magnitude that is facing Europe and America today through a program of austerity. And Europe and America are both large economies.
Structural reforms, as necessary and critical as they may be, will not pull Europe out of its downturn anytime soon. In fact, poorly designed, poorly timed, structural reforms may actually exacerbate the problems. The problem (...) today in Europe is a lack of demand. And these structural reforms are supply measures, not demand measures, and if poorly designed, they weaken total aggregate demand.
(Det første afsnit af citatet blev også citeret her på bloggen allerede i maj sidste år.)

Den europæiske fokus på langsigtede reformer er en fuldstændig forfejlet strategi. Her og nu gælder det om at øge den samlede efterspørgsel i Europa. Strukturreformer er ikke blot virkningsløse på kort sigt -- som både Keynes i 1930-erne og Stiglitz sidste år påpegede -- de kan være direkte skadelige for økonomien, hvis timingen og designet er forkert.

Tyskland gennemførte en række fornuftige reformer i en økonomi i vækst og hvor tysk eksport havde gavn af vækst i Europa. De reformer gavner Tyskland i dag. Men i en dyb lavkonjunktur som den nuværende gør ellers fornuftige reformer mere skade end gavn, hvis der ikke samtidig føres ekspansiv politik.

Dette er meget relevant i Danmark: Hvis prioriteringen mellem det korte og lange sigt i den økonomiske politik var omvendt, så havde regeringen måske haft bedre muligheder for at lykkes med begge. (Regeringen kan nok gennemføre langsigtede reformer, men det bliver uden folkelig opbakning og derfor taber den magten på det.)

Når jeg påpeger, at reformer i den nuværende økonomiske situation ikke kan stå alene -- og da direkte er skadelige -- så siger jeg også, at efter den borgerlige regerings store svigt i et helt årti og i gunstige tider, er det ikke den rigtige måde at rette op på Fogh og co's forsømmelser, at man i dyb og langvarig lavkonjunktur ensidigt gennemfører alt det, som blev forsømt i det forgangne årti.
Send en kommentar